1. เข้าสู่ระบบ

2. เข้าสู่ระบบด้วย account ที่ใช้ตอนสั่งซื้อคอร์สเรียน 

3. เข้าเมนูโปรไฟล์ของฉัน

4. สามารถเข้าชมคอร์สในแพ็คเกจที่สั่งซื้อทั้งหมดได้ที่เมนูคอร์ส